• TERAPIA PAR,MAŁŻEŃSTW

  W naszym Centrum prowadzona jest terapia par,małżeństw.
  Sesje terapeutyczne trwają 90 minut i odbywają się raz na dwa tygodnie.
  Czas trwania terapii pary uzależniony jest od rodzaju trudności zgłaszanych przez parę.
  Terapia par skierowana jest do osób, które napotykają na różnego rodzaju trudności w relacji partnerskiej lub małżeńskiej a jej celem jest rozwijanie umiejętności służących byciu w relacji oraz lepsze zrozumienie wzajemnych związków zachodzących w parze.

 • W naszej pracy opieramy się na wielomodalnym podejściu do potrzeb pacjentów poprzez współpracę psychoterapeutów prezentujących różne uznane nurty praktyki terapeutycznej.

  Zgłaszając się do centrum jesteś konsultowany indywidualnie. Następnie po wspólnym podjęciu decyzji rozpoczynamy odpowiednią formę pomocy przy zachowaniu tajemnicy terapii. Zawarcie zasad pomocy z pacjentem jest gwarancją w pomaganiu dzieciom, młodzieży, dorosłym indywidualnie. Pracujemy z dorosłymi pacjentami z różnego rodzaju rozpoznaniem: z grupy nerwic, zaburzeń emocjonalnych, osobowościowych, depresji.

  Pomagamy również tym, którzy przechodzą problemy małżeńskie, wychowawcze i rodzinne oraz problemy wieku dojrzałego i dojrzewania. Zajmujemy się również pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym.

  Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że pacjenci, którzy korzystają z naszej pomocy , polecają nas swoim przyjaciołom i rodzinie, a także sami wracają do nas kiedy potrzebują pomocy .

  Centrum ma stały i powiększający się zespół współpracowników, którzy są członkami towarzystw psychologicznych, psychiatrycznych ,mediacyjnych takich jak: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Stowarzyszenie Mediatorów, . Specjaliści dbając o najwyższą jakość usług, stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych, szkoleniach podyplomowych i superwizji swojej pracy.

  Centrum proponuje także różnego rodzaju szkolenia, które pozwalają rozwijać zdolności i kształtować nowe umiejętności z korzyścią dla siebie i swej skuteczności zawodowej.

 • Większość pacjentów trafia do naszych specjalistów z polecenia innych osób. Trafiłeś w dobre ręce.

  Pomagamy w problemach:

  Aborcja, ADHD, Adopcja, Agresja, Alkoholizm, Autyzm, Choroba alkoholowa, DDA, Demencja, (otępienie) Depresja, Lęk, (nerwica) Mobbing, Moczenie się ,Mutyzm, Problemy wychowawcze (z dziećmi), Rozwód (ewentualnie ponowne małżeństwo), Samotność, Zdrada, Nieśmiałość, Niska samoocena, Osobowość, Przemoc, Problemy par, Zaburzenia psychiczne, Samookaleczanie, Stres, Tiki, Uzależnienie, Zespół Aspergera ,Żałoba