Jaką pomoc proponujemy:

Konsultacje – jedno lub kilka spotkań wstępnych z psychoterapeutą, pozwalające określić problem i zaproponować odpowiednią formę pomocy.

Psychoterapia indywidualna – polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, gdy problemy wymagają stałej pracy terapeutycznej.

Psychoedukacja – porada, edukacja pozwalająca na zrozumieniu istoty aktualnego problemu i rozwiązania go.

Terapia małżeńska,par
– praca nad problemami pojawiającymi się w parze polega na spotkaniach z obojgiem partnerów.Sesje terapeutyczne mające na celu osiągniecie poprawy w związku lub pomoc w podjęciu decyzji co do jego kontynuacji lub rozstania.

Terapia dzieci w wieku szkolnym
– praca nad problemami pojawiającymi się u dzieci, polegająca na regularnych spotkaniach z terapeutą.

Diagnoza i terapia uzależnionych i współuzależnionych