Problemy, z którymi można się zgłaszać

Zespół ds.dzieci
całościowe zaburzenia rozwoju, kłopoty w nauce, braki dojrzałości szkolnej, zaburzenia rozwojowe, problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia zachowania, trudności adaptacyjne, konflikty rówieśnicze, niska samoocena, przemoc rówieśnicza

Zespół ds.młodzieży
trudności w radzeniu sobie z uczuciami (smutek, lęk, złość…) niska samoocena myśli i próby samobójcze, autoagresja konflikty młodzież- dorośli konflikty rówieśnicze, przemoc i cyber przemoc problemy adaptacyjne stres i radzenie sobie z nim uzależnienia i ryzyko uzależnienia

Zespół ds. rodziny
trudności w radzeniu sobie z uczuciami zaburzenia emocjonalne (smutek, lęk, złość…) zaburzenia zachowania zaburzenia osobowości,myśli i próby samobójcze, autoagresja, stany depresyjne konflikty rodzinne trudności wychowawcze konflikty rówieśnicze problemy wieku dojrzewania doświadczanie przemocy problemy adaptacyjne stres i radzenie sobie z nim uzależnienia i ryzyko uzależnienia