• TERAPIA PAR,MAŁŻEŃSTW

    W naszym Centrum prowadzona jest terapia par,małżeństw.
    Sesje terapeutyczne trwają 90 minut i odbywają się raz na dwa tygodnie.
    Czas trwania terapii pary uzależniony jest od rodzaju trudności zgłaszanych przez parę.
    Terapia par skierowana jest do osób, które napotykają na różnego rodzaju trudności w relacji partnerskiej lub małżeńskiej a jej celem jest rozwijanie umiejętności służących byciu w relacji oraz lepsze zrozumienie wzajemnych związków zachodzących w parze.